Valmennus

Johdanto Positional Playn käsitteisiin

Juego de Posición, Positional Play, on pelifilosofia, jota mm. Pep Guardiola on soveltanut menestyksekkäästi omissa joukkueissaan. Yksi filosofian kehittäjistä on Juan Manuel Lillo. Toinen tärkeä hahmo on Paco Seirul•lo, joka on ollut kehittämässä FC Barcelonan metodologiaa. Lillo, Seirul•lo ja monet muut jalkapallopioneerit olivat sitä mieltä, että jalkapallo on kompleksinen prosessi, jota ei voida jakaa selvästi erotettaviin osiin (hyökkäys, puolustus jne.)

Positional playssa on monia periaatteita, mutta keskeinen periaate on ymmärtää mistä etu jalkapallossa koostuu ja millä tavoin se voidaan luoda. Edulla tarkoitetaan tilanteessa olevaa hyötyä, eräänlaista voittoa vastustajaan nähden. Jos pelaajalla on vastustajaan nähden etu, on hänen seuraavan toimintonsa onnistumistodennäköisyys suurempi vastustajaan nähden. Esimerkiksi kun pelaajalla on etu rangaistuspotkussa maalivahtiin nähden, tarkoittaa se sitä, että pelaaja tekee maalin todennäköisemmin kuin, että maalivahti torjuu tai pallo menee ohi maalin. Tämä käsite on tuttu muistakin peleistä, kuten shakista, jossa etu voidaan jakaa mm. aikaetuun (pelaajalla on enemmän aikaa kellossaan kuin vastustajalla), materiaalietuun (pelaajan nappuloiden yhteenlaskettu arvo on suurempi kuin vastustajalla, ja asemaetuun (pelaajan nappulat on sijoitettu paremmin, kuin vastustajan). Nämä eri edun tyypit voivat vaihtua toiseksi eduksi tilanteen mukaan.

Shakin tapaan jalkapallossa etu voidaan jakaa eri alatyyppeihin:

  • Numeraalinen etu
  • Positionaalinen etu
  • Laadullinnen etu

Numeraalinen etu tarkoittaa, että joukkueella on enemmän pelaajia tietyllä kentän alueella kuin vastustajalla.

Positionaalinen etu tarkoittaa, että joukkueen pelaajat ovat sijoittuneet paremmin kuin vastustajan pelaajat tietyllä kentän alueella.

Laadullinen etu tarkoittaa, että tietyllä kentän alueella joukkueen pelaaja(t) on laadukkaampi kuin vastustajan pelaaja(t).

Näyttökuva 2017-11-29 kello 11.27.51

KUVA1. Vasemmalta oikealle: numeraalinen, positionaalinen ja laadullinen etu.

Vasemmanpuoleisessa kentässä joukkueella on 4v2-ylivoima omalla kolmanneksella kun maalivahdilla on pallo.

Keskimmäisessä kentässä joukkueen pelaajat ovat sijoittuneet vastustajaa paremmin mahdollistaen etenemisen syöttämällä vapaalle pelaajalle.

Oikeanpuoleisessa kentässä joukkue on palloa liikuttamalla luonut 1v1-tilanteen oikealle laidalle, jossa pelaaja on vastustajaa parempi ohittamistilanteessa.

On tärkeää ymmärtää, että nämä eri edun tyypit ovat läheisesti kytköksissä toisiinsa ja eri edun tyypit voivat shakin tapaan muuttua toiseksi eduksi tilanteen mukaan. Esimerkiksi numeraalisesta edusta ei kannata puhua ilman positionaalisen edun käsitettä, sillä tavoite on muuttaa numeraalinen etu positionaaliseksi eduksi. Joukkueella voi olla klassinen 2v1 -tilanne, mutta ei positionaalista etua. Tämä voidaan muuttaa asemalliseksi eduksi esimerkiksi (riippuen tietenkin tilanteesta) pallottoman pelaajan paremmalla liikkumisella ja sijoittumisella, jolloin pelaaja pallon saadessaan pystyy etenemään kentällä. Kaikki ylivoimatilanteet eivät ole siis samanarvoisia.

Eri edun tyypeistä puhuttaessa on otettava huomioon, että keskeisenä tavoitteena on eteneminen alueille, joista maalipaikan luominen on mahdollista.


Positionaalisen edun yhteydessä on välttämätöntä puhua vapaan pelaajan käsitteestä. Pelaajan sijoittuminen voidaan määritellä lähimpien vastustajien mukaan tilassa ja ajassa seuraavasti:

  • Vapaa pelaaja
  • Vartioitu
  • Ei-vartioitu

Vapaa pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, jolla on positionaalinen etu, eli hän on paremmassa asemassa suhteessa lähimpiin vastustajiin. Pelaaja on sijoittunut niin, että pallon saadessaan hän on ohittanut lähimmät vastustajat ja hänellä on mahdollisuus edistää peliä. Toisin sanoen hänen seuraavan toimintonsa onnistumistodennäköisyys on suuri.

Vartioidulla pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, joka on vastustajan pelaajan toimesta vartioituna läheltä. Tällaisella pelaajalla ei ole etua.

Ei-vartioituna olevalla pelaajalla tarkoitetaan pelaajaa, jolla on tilaa ja aikaa, mutta ei etua kyseissä tilanteessa. Pallon alapuolella oleva pelaaja (esimerkiksi maalivahti) on usein pelaaja, jolla on tilaa ja aikaa, muttei etua.

Näyttökuva 2017-11-29 kello 12.40.04

KUVA2. Kentällä vapaa pelaaja (punainen), vartioitu (keltainen), ei-vartioitu (oranssi)

Positional playn pääidea voidaan tiivistää myös tavoitteeseen luoda, tunnistaa ja hyödyntää vapaa pelaaja vastustajan linjojen välissä.


Tähän väliin on huomautettava, että, jotta joukkue voi luoda eri etuja on sen pelin rakenteen oltava kunnossa. Pelaajien on sijoituttava loogisesti sellasille alueille, että se mahdollistaa pallonhallinnan ja etenemisen pallonhallinnan kautta, kun positionaalinen etu on saavutettu.

Edun luomisen ja vapaan pelaajan löytämisen lisäksi yksi positional playn pääperiaatteista onkin vastustajan manipulointi. Tämä tapahtuu pallonhallinnan kautta. Jokaisella toiminolla on oltava tarkoitus. Palloa ei liikuteta liikuttamisen takia vaan siksi, että vastustajaa saadaan liikutettua. Jokaisen syötön tarkoitus on mahdollistaa eteneminen silloin, kun joukkue on saavuttanut edun. Mikäli eteneminen ei ole mahdollista, pitää joukkueen pitää pallonhallinta ja etsiä tapoja saada vastustajan organisointi epätasapainoon.


Yksilön näkökulmasta perusidea, josta voidaan lähteä liikkeelle, on tunnistaa kuka pelaajista on paremmassa asemassa ja miten ja milloin hänelle voidaan syöttää.

Tämä voidaan yksinkertaistaa kahteen periaatteeseen:

  • Syötä, mikäli kanssapelaajalla on etu
  • Älä syötä, mikäli pallon vastaanottajalla ei ole etua

Näistä lähkohdista voimme pohtia, että mikäli kanssapelaajalla ei ole etua, niin miten voin luoda hänelle edun? Kuljettamalla? Pitämällä palloa hetken? Jos taas kanssapelaajalla on etu, niin mitä voin tehdä, jotta etu säilyy mahdollisimman hyvin pelaajan saadessa pallon? Tähän liittyy yksinkertainen idea että syöttää eteenpäin, kun se on mahdollista.

Toinen tärkeä asia on pallottomien pelaajien ymmärrys siitä, että onko pelaaja itse vapaa pelaaja tilanteessa. Mikäli pelaaja on paremmassa asemassa, miten hänen tulisi toimia? Kuinka pelaaja suuntaa vartalonsa ja havainnoi kyseisessä tilanteessa? Samoin pelaajan pitäisi ymmärtää miten toimia, jos ei ole vapaa pelaaja tilanteessa. Teenkö tilaa liikkumalla, jolloin vapaan pelaajan etu kasvaa? Tarjoanko mahdollisuuden pelata kauttani vapaalle pelaajalle?

Koska jokainen pelaajien ja pallon liike luo jotain peliin, on oleellista ymmärtää syy-seuraussuhteet eri toimintojen välillä. Pelin ymmärtämisen kehittäminen onkin todella tärkeää. Tämä tarkoittaa parempaa ymmärrystä pelissä, ei parempaa ymmärrystä pelistä. Parempi ymmärrys pelissä tarkoittaa taas toteutettavissa olevaa ymmärrystä, eli jokaiselle toiminolla on taktinen tarkoitus.


Vaikka Juego de Posición periaatteet ovat hyvin syvällisiä, voidaan sen perusteita soveltaa myös lasten valmennukseen. Esimerkiksi edun käsite voi olla hyvin hyödyllinen peliä jäsenneltäessä ja opeteltaessa. Voidaan huomata, että monet peruspelaamisen taidoista (esim. milloin ja miten syöttää) ovat läheisesti kytköksissä ideaan positionaalisesta edusta.

Annan muutaman esimerkin aiheesta:

Periaatteet 1) Syötä, mikäli kanssapelaajalla on etu, ja 2) Älä syötä, mikäli pallonvastaanottajalla ei ole etua, voidaan pienillä lapsilla tiivistää muotoon:

  • Syötä, mikäli eteneminen ei ole mahdollista

Tästä periaatteesta seuraa, että pelaajan tulisi edetä kuljettamalla ja yrittää ohi kun vastassa 1-2 vastustajaa ja riittävästi tilaa. Jos taas alueella on monta vastustajaa ja/tai tilaa vähän ja eteneminen ei ole mahdollista, niin pelaajan tulisi syöttää. Tämä on hyvä tapa aloittaa syöttöpelin merkityksen ymmärtäminen.

Kun pelaajat pystyvät toteuttamaan tämän periaatteen pelikontekstissa (ei tietenkään joka kerta, koska lapsista kysymys, mutta idea on heille selvä) voimme lisätä yhden periaatteen lisää:

  • Syötä, mikäli kanssapelaaja on paremmassa asemassa

Loogisesti tästä periaatteesta seuraa, että pelaajan tulisi syöttää paremmassa asemassa olevalle pelaajalle vaikka hän itse pystyisi etenemään pallon kanssa.

Näyttökuva 2017-11-30 kello 17.46.50

KUVA3. Vasemmalla: pelaajalla mahdollisuus edetä Keskellä: pelaajalla ei mahdollisuutta edetä, joten syöttö. Oikealla: Pelaajalla mahdollisuus edetä, mutta kanssapelaaja paremmassa asemassa, joten syöttö

Numeraalisesta edusta puhuttaessa huomaamme, että jalkapallossa pallollisella joukkueella on käytännössä aina ylivoima. Tämä johtuu siitä, että maalivahti voi (melko poikkeuksellisesti) osallistua peliin kenttäpelaajien tavoin. Näin pallollisella joukkueella on aina ainakin yksi pelaaja, joka ei ole vartioituna.

Voimme käyttää tiettyjä periaatteita alueellisen numeraalisen edun muodostamiseen. Yksi on pelaajien sijoittumisella muodostaa ylivoima vastustajan linjaa vastaan. Toki jos on mahdollista luoda positionaalinen etu tasavoimalla, niin numeraalisen edun luominen ei ole hyökkäystarkoitukseen tarpeellista. Huomautuksena ylivoima ensimmäisessä linjassa muodostaa myös turvallisemman rakenteen mahdollisten tilanteevaihtojen varalta, joten ylivoima ensimmäisessä linjassa voi olla perusteltua tältä näkökantilta.

Tavoitteena on pallonhallinnan kautta muodostaa numeraalisen edun avulla positionaalinen etu. Pelaajien on sijoituttava niin, että eteneminen on oikealla hetkellä mahdollista. Pelaajien pitäisi pystyä liikkumaan seuraavaan linjaan, ei toisin päin.

Näyttökuva 2017-11-30 kello 19.25.16.png

KUVA4. Vasemmalla: 8v8 vai 8v7? Keskellä: Ensimmäisessä linjassa tasavoima. Oikealla: Ensimmäisessä linjassa ylivoima.

Numeraalisen edun muodostaminen ensimmäiseen linjaan on yksi keinoista luoda peliin rakennetta auttamaan pelaajia käyttämään paremmin hyödyksi omia taitojaan.

Kun pelaajien sijoittuminen on kentällä loogista ja mahdollistaa pallonhallinnan, voimme yksilön näkökulmasta miettiä hänen liikkumistaan. Kun pelaajat osaavat liikkua tyhjään tilaan niin, että syöttösuunta on auki (heille voi syöttää), pystymme opettelemaan miten liikkua ja sijoittua, jotta luodaan positionaalinen etu.


Juego de Posición on kiehtova pelifilosofia, jonka periaatteita on mahdollista soveltaa myös käytännön valmennukseen. Erityisesti edun käsite, ja kuinka luoda, tunnistaa ja hyödyntää erilaisia etuja voi tarjota erittäin hyvän tavan jäsennellä ja opettaa peliä.

 

JP Savolainen

 

Kategoriat:Valmennus

3 replies »

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s